Nyheter
RUN Communications - Service och underhåll / Service and maintenance
Upplagd av Bekir Eken den 05 januari 2022 15:55

Planerade servicefönster 2023 (english below)

Planeringen av servicefönster för helåret 2023 är klar. Var vänlig notera och informera berörda användare om dessa datum* och tider eftersom de kan bli störningar och kortare avbrott under dessa tider. Skulle eventuellt datum och tid för underhållsarbetet ligga på en mycket oläglig tid, kontakta snarast RUN Communications AB, se kontakt nedan. 

* Vissa kunder kan ha separata uppgörelser avseende servicefönster.

Schemalagd tid från 19:00 - 04:00 på följande dagar.

19:e Januari
16:e Februari
16:e Mars
20:e April
25:e Maj
15:e Juni
Inget servicefönster i Juli
17:e Augusti
21:a September
19:e Oktober
16:e November
21:a December

 

Planned service maintenance 2023

The 2023 service maintenances are scheduled, see below. Please make a note of the following times* in your calendar and inform affected users about these dates and times because it will be disturbances and shorter interruptions during these times.

* Some customers have separate agreements and will not be effected.

Scheduled time from 19:00 - 04:00 on the following days.

19th / January
16th / February
16th / March
20th / April
25th / May
15th / June
No maintenance in July
17th / August
21th / September
19th / October
16th / November
21th / December