Nyheter
RUN Communications - Service och underhåll / Service and maintenance
Upplagd av Bekir Eken den 05 januari 2022 15:55

Planerade servicefönster 2022 (english below)

Planeringen av servicefönster för helåret 2022 är klar. Var vänlig notera och informera berörda användare om dessa datum* och tider eftersom de kan bli störningar och kortare avbrott under dessa tider. Skulle eventuellt datum och tid för underhållsarbetet ligga på en mycket oläglig tid, kontakta snarast RUN Communications AB, se kontakt nedan. 

* Vissa kunder kan ha separata uppgörelser avseende servicefönster.


Dag                  Datum             Starttid            Sluttid
Torsdag            20 Januari        19:00 CET        23:00 CET

Torsdag            17 Februari      19:00 CEST      23:00 CEST

Torsdag            17 Mars           19:00 CEST      23:00 CEST

Torsdag            21 April            19:00 CEST      04:00 CEST

Torsdag           19 Maj             19:00 CEST      23:00 CEST

Torsdag           16 Juni             19:00 CEST      23:00 CEST

Torsdag            Semester och förändringsstopp

Torsdag            25 Augusti       19:00 CEST      23:00 CEST

Torsdag           15 September 19:00 CEST      04:00 CEST

Torsdag            20 Oktober      19:00 CEST      23:00 CET

Torsdag            17 November 19:00 CEST      23:00 CET

Torsdag           15 December  19:00 CEST      23:00 CET

 

Planned service maintenance 2022

The 2022 service maintenances are scheduled, see below. Please make a note of the following times* in your calendar and inform affected users about these dates and times because it will be disturbances and shorter interruptions during these times.

* Some customers have separate agreements and will not be effected.

Day                  Date                      Start Time         End time
Thursday       20 January          19:00 CET        23:00 CET

Thursday       17 February       19:00 CEST      23:00 CEST

Thursday       17 March            19:00 CEST      23:00 CEST

Thursday       21 April               19:00 CEST      04:00 CEST

Thursday       19 May                19:00 CEST      23:00 CEST

Thursday       16 June               19:00 CEST      23:00 CEST

Thursday       Vacation and change stop

Thursday       25 August           19:00 CEST      23:00 CEST

Thursday       15 September   19:00 CEST      04:00 CEST

Thursday       20 October         19:00 CEST      04:00 CEST

Thursday       17 November    19:00 CEST      23:00 CET

Thursday       15 December     19:00 CEST      23:00 CET